B.P Albanian Tours

B.P. Albaniantours”  zostało założone w roku 2009 i już ma wieloletnie doświadczenie w turystyce z Niemcami  i z Austrią. Jest jedyne BP w Albanii, które wycieczki  dla polskich BP i dla turystów indiwidualnych z Polski, oferuje w języku polskim w swojej stronie web internetowej. Początkowo główną działalnością była transport turystów a z upływem czasu i organizowanie wycieczek turystycznych po Albanii charakteru krajoznawczego, historycznego i sportowego. Obecnie „Albaniantours” jest jedno z prestyżowych Biur Podróżnych w Albanii. Nasze Biuro posiada środki transportowe dla organizowania wycieczek turystycznych po Albanii w odpowiednich wygodnych warunkach. Generalny Manażer Biura jest  Pan Ardian Kaso, dyplomowany w dziedzinie  Sportu, posiadający wieloletnie doświadczenie w turystyce z Niemcami i z Austrią. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszego pięknego i gościnnega kraju.

Powrót